රු25,200.00 .

In Stock

In stock

Compare
Brand: SKU: 0281 Category:

Description

Wheels with this tyre size (175/70R14) may fit the following vehicles:

Audi
100 (1968 – 1983)
200 (1979 – 1982)
5000 (1978 – 1983)
80 (1986 – 1991)
90 (1984 – 1987)

BMW
3 Series (1982 – 1994)

Daihatsu
Delta Wide (1985 – 1996)
Hijet (1999 – 2004)

Honda
Accord (1976 – 1981)
Accord Inspire (1989 – 1995)
Amaze (2018 – 2022)
Civic Shuttle (1987 – 1997)
Fit (2013 – 2020)
Jazz (2015 – 2019)
Prelude (1983 – 1992)
Vigor (1989 – 1995)

Hyundai

Accent (2005 – 2018)
Avante (2000 – 2003)
HB20 (2012 – 2022)
HB20S (2013 – 2022)
i20 (2008 – 2015)
i25 (2012 – 2018)
Reina (2017 – 2022)
Solaris (2011 – 2014)
Verna (2005 – 2017)

Isuzu
Aska (1983 – 1989)

Karry
Youjin (2018 – 2020)

Keyton
M70 (2014 – 2020)

Kia
K2 (2011 – 2016)
Pegas (2017 – 2022)
Pride (2005 – 2017)
Rio (2005 – 2011)
Soluto (2019 – 2022)

Lifan
Fengshun (2011 – 2011)
Foison (2014 – 2020)
Lotto (2015 – 2015)
T11 (2013 – 2013)
T21 (2013 – 2013)
Xingshun (2011 – 2011)

Mazda
323 (1998 – 2004)
Capella (1994 – 2001)
Eunos 500 (1994 – 1996)
Familia (1998 – 2004)
Familia Van (2017 – 2020)

Mercedes-Benz
190 (1982 – 1985)

Mitsubishi
Carisma (1995 – 1999)
Dingo (1998 – 2003)
Lancer (1991 – 1993)
Lancer Cargo (2008 – 2017)
Lancer Cedia (2000 – 2003)
Mirage (1987 – 1991)

Nissan

Almera (2011 – 2021)
Almera Classic (2006 – 2012)
Bluebird (1991 – 2001)
Bluebird Sylphy (2000 – 2005)
Cube Cubic (2003 – 2008)
Evalia (2010 – 2019)
Grand Livina (2007 – 2019)
Latio (2012 – 2016)
Livina (2007 – 2010)
NV200 (2009 – 2019)
Primera (1996 – 2002)
Pulsar (2000 – 2005)
Sunny (1998 – 2021)
Wingroad (1999 – 2018)

Opel
Adam (2013 – 2020)
Ascona (1981 – 1988)
Astra (1998 – 2005)
Calibra (1990 – 1997)
Combo (2001 – 2011)
Corsa (2011 – 2019)
Corsa Van (2015 – 2018)
Meriva (2003 – 2010)
Vectra (1995 – 2002)

Peugeot
405 (1987 – 1999)
Bipper (2008 – 2018)
Partner (1996 – 2021)

Plymouth
Horizon (1978 – 1990)
Neon (1994 – 1996)
Turismo (1983 – 1987)

Renault
Megane (1995 – 2002)
Scala (2010 – 2012)
Scenic (1996 – 2003)

Toyota
Allex (2001 – 2006)
Caldina (1992 – 2002)
Carina (1992 – 2001)
Carina II (1987 – 1992)
Carina E (1992 – 1997)
Celica (1989 – 1993)
Corolla (2000 – 2007)
Corolla Altis (2002 – 2008)
Corolla Axio (2012 – 2019)
Corolla EX (2004 – 2017)
Corolla Fielder (2000 – 2006)
Corolla Runx (2001 – 2006)
Corona (1992 – 1996)
Corona Premio (1996 – 2001)
Corona SF (1992 – 1996)
Etios (2010 – 2020)
Porte (2004 – 2012)
Probox (2014 – 2021)
Sienta (2003 – 2015)
Succeed (2014 – 2020)
Vitz (2014 – 2020)
Yaris (2011 – 2021)

Volkswagen
Ameo (2016 – 2020)
CrossPolo (2010 – 2017)
Cross Up! (2015 – 2021)
Gol (2009 – 2022)
Parati (2000 – 2013)
Passat (1973 – 1997)
Pointer (1998 – 2006)
Polo (2009 – 2022)
Santana (1985 – 2022)
Up! (2014 – 2021)
Vento (2014 – 2022)
Virtus (2019 – 2022)
Voyage (2009 – 2022)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 175/70R14 E-LOGIC TL 88 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 175/70R14 E-LOGIC TL 88 T
රු25,200.00 . Add to cart