රු27,888.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0376 Categories: ,

Description

Wheels with this tyre size (185/55R16) may fit the following vehicles:

Honda
Ballade (2014 – 2022)
City (2009 – 2022)
Fit (2007 – 2022)
Fit Shuttle (2011 – 2015)
Freed Spike (2010 – 2016)
Gienia (2017 – 2020)
Grace (2014 – 2020)
Greiz (2016 – 2020)
Insight (2009 – 2014)
Insight Exclusive (2011 – 2014)
Jazz (2008 – 2022)
Life (2020 – 2022)
Shuttle (2015 – 2022)

Hyundai
HB20 (2012 – 2022)
HB20S (2013 – 2022)
i25 (2012 – 2018)

Mitsubishi
Delica D:2 (2015 – 2021)

Nissan
March (2013 – 2022)
March Active (2013 – 2018)
Micra (2010 – 2019)
Micra Active (2013 – 2020)
Note (2006 – 2013)

Opel
Meriva (2005 – 2010)

Plymouth
Laser (1989 – 1994)

Renault
Clio (2005 – 2012)
Lutecia (2006 – 2012)
Modus (2004 – 2015)

Suzuki
Baleno (2016 – 2021)
Dzire (2017 – 2021)
Ignis (2016 – 2021)
Swift (2010 – 2021)
Xbee (2017 – 2021)

Toyota
Corolla Axio (2015 – 2021)
Corolla Fielder (2015 – 2021)
Etios (2010 – 2020)
Etios Cross (2014 – 2020)
Etios Liva (2011 – 2020)
Etios Valco (2011 – 2017)
JPN Taxi (2017 – 2021)
Porte (2012 – 2021)
Spade (2012 – 2020)
Starlet (2019 – 2021)
Yaris (2019 – 2021)

Volkswagen
Up! (2016 – 2019)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 185/55R16 VERSO TL 83 V”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 185/55R16 VERSO TL 83 V
රු27,888.00 . Add to cart