රු24,976.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0280 Categories: ,

Description

Wheels with this Tire Size (185/70R14) may fit the following vehicles:

Audi
100 (1970 – 1991)
Coupe (1989 – 1996)

Dacia
Dokker (2012 – 2021)
Dokker Express (2012 – 2021)
Lodgy (2012 – 2022)
Logan (2004 – 2012)
Logan MCV (2006 – 2013)
Sandero (2008 – 2021)

Daihatsu
Delta Wide (1986 – 1991)
Xenia (2011 – 2021)

Honda
Accord (1989 – 2002)
Accord Aerodeck (1990 – 1993)
Ascot (1989 – 1997)
Ascot Innova (1992 – 1996)
Civic (2000 – 2005)
Civic Ferio (2000 – 2005)
Freed (2008 – 2016)
Freed Spike (2010 – 2016)
Legend (1985 – 1990)
Prelude (1992 – 1996)
Rafaga (1993 – 1997)
Stream (2000 – 2006)
Torneo (1997 – 2002)

Hyundai
Elite i20 (2015 – 2020)
Sonata (1985 – 1991)

Isuzu
Aska (1990 – 2001)

Keyton
EX80 (2015 – 2020)

Kia
Sephia (1993 – 1999)

LADA
Largus (2012 – 2021)

Mahindra
e-Verito (2016 – 2021)
Verito (2010 – 2020)
Verito Vibe (2013 – 2020)

Mazda
626 (1983 – 2002)
Capella (1989 – 1992)
Clef (1992 – 1994)
Cronos (1993 – 1995)
Efini MS-6 (1991 – 1994)
RX-7 (1985 – 1988)

Mercedes-Benz
Citan (2012 – 2015)

MG
3 (2011 – 2021)

Mitsubishi
Aspire (1998 – 2003)
Chariot (1988 – 1997)
Delica Van (2011 – 2019)
Delica D:3 (2011 – 2019)
Eclipse (1990 – 1994)
Emeraude (1992 – 1994)
Eterna (1988 – 1996)
Eterna Sava (1988 – 1992)
Eterna Sigma (1988 – 1990)
FTO (1994 – 2001)
Galant (1989 – 2005)
Galant Sigma (1988 – 1990)
Galant Sports (1994 – 1996)
Legnum (1996 – 2002)
Libero (1992 – 2000)
RVR (1991 – 1997)
Space Runner (1991 – 1999)
Space Wagon (1991 – 1998)

Nissan
Almera (2000 – 2002)
Almera Classic (2006 – 2012)
Bluebird (1985 – 2001)
Crew (1993 – 2002)
Expert (1999 – 2006)
Laurel (1981 – 1997)
Maxima (1981 – 1984)
Note (2012 – 2022)
NP200 (2009 – 2022)
Prairie (1984 – 1995)
Serena (1991 – 1997)
Silvia (1983 – 1998)
Skyline (1989 – 1998)
Sunny (2007 – 2021)
Vanette (1991 – 1993)

Opel
Adam (2013 – 2020)
Astra (1998 – 2005)
Corsa (2006 – 2019)
Corsa Van (2015 – 2018)
Omega (1986 – 1994)
Rekord (1977 – 1986)
Senator (1987 – 1993)
Vectra (1995 – 2003)

Peugeot
406 (1995 – 1999)

Plymouth
Acclaim (1989 – 1995)
Caravelle (1985 – 1988)
Laser (1989 – 1994)
Reliant (1981 – 1989)
Sundance (1986 – 1994)

Renault
Dokker (2012 – 2016)
Kangoo (2008 – 2016)
Kangoo Compact (2008 – 2013)
Logan (2004 – 2014)
Safrane (1992 – 1996)
Sandero (2007 – 2013)
Scala (2012 – 2017)
Scenic (1996 – 2003)
Tondar (2007 – 2021)

Toyota
Allex (2001 – 2006)
Allion (2001 – 2010)
Avanza (2003 – 2021)
Camry (1986 – 1998)
Carina ED (1993 – 1998)
Celica (1986 – 2005)
Chaser (1988 – 2001)
Corolla (2000 – 2006)
Corolla Axio (2006 – 2012)
Corolla Fielder (2000 – 2006)
Corolla Runx (2001 – 2009)
Corolla Spacio (2001 – 2007)
Corolla Verso (2002 – 2004)
Corona Exiv (1993 – 1998)
Cresta (1988 – 2001)
Crown (1995 – 2001)
Ipsum (1996 – 2001)
Mark II (1988 – 2000)
Opa (2000 – 2005)
Picnic (1996 – 2001)
Premio (2001 – 2012)
Vista (1987 – 2003)
Vista Ardeo (1998 – 2003)
WiLL VS (2002 – 2004)

Volkswagen
Polo (2017 – 2022)
Virtus (2018 – 2022)

Volvo
240 (1974 – 1993)
740 (1984 – 1992)
760 (1980 – 1992)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 185/70R14 E-LOGIC TL 88 H”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 185/70R14 E-LOGIC TL 88 H
රු24,976.00 . Add to cart