රු27,888.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0374 Categories: ,

Description

Wheels with this Tyre Size (185/60R15)  may fit the following vehicles:

Audi
A1 (2010 – 2018)

Chery
A13 (2008 – 2016)
Arrizo 3 (2015 – 2020)
Bonus (2011 – 2016)
Bonus 3 (2014 – 2016)
Celer (2010 – 2019)
E3 (2013 – 2015)
Elara (2006 – 2010)
Fora (2006 – 2010)
Fulwin 2 (2010 – 2020)
J2 (2010 – 2020)
Very (2011 – 2016)

Dacia
Sandero (2016 – 2018)

Daihatsu
Hijet (1999 – 2004)

FAW Toyota
Vios (2004 – 2020)

Honda
Accord (1976 – 1981)
Ballade (2020 – 2022)
City (2014 – 2022)
Fit (2013 – 2022)
Fit Shuttle (2011 – 2015)
Gienia (2017 – 2020)
Grace (2014 – 2020)
Greiz (2016 – 2020)
Insight (2011 – 2014)
Insight Exclusive (2011 – 2014)
Jazz (2014 – 2022)
Shuttle (2015 – 2022)

Hyundai
HB20 (2012 – 2022)
HB20S (2013 – 2022)
i20 (2008 – 2015)
i25 (2012 – 2018)
Reina (2017 – 2022)
Verna (2010 – 2017)

Kia
K2 (2011 – 2016)
Pegas (2017 – 2022)
Pride (2005 – 2011)
Soluto (2019 – 2022)

LADA
Granta Cross (2019 – 2022)
Granta Sport (2013 – 2018)
Kalina Cross (2014 – 2018)
Kalina Sport (2014 – 2018)

Lifan
530 (2014 – 2020)
Celliya (2013 – 2016)

Mahindra
KUV100 (2018 – 2021)

Mazda
323 (1994 – 2003)
Allegro (1994 – 2007)
Familia (1994 – 1998)
Protege (1999 – 2002)

Mercedes-Benz
Vaneo (2002 – 2005)

Mitsubishi
Carisma (1995 – 1999)
Delica D:2 (2015 – 2021)
Galant (1989 – 1992)
Lancer Cargo (2017 – 2019)
Mirage (1991 – 1995)
Space Star (1998 – 2004)

Nissan
March (2013 – 2020)
Micra (2015 – 2019)
NV200 (2013 – 2021)

Opel
Adam (2013 – 2020)
Agila (2007 – 2014)
Astra (2004 – 2007)
Combo (2001 – 2011)
Meriva (2003 – 2010)
Tigra (2004 – 2007)

Peugeot
1007 (2004 – 2009)
306 (1997 – 2002)
405 (1993 – 1999)

Plymouth
Neon (1994 – 1996)

Renault
Clio (2005 – 2012)
Lutecia (2006 – 2012)
Megane (1995 – 2002)
Modus (2004 – 2015)
Pulse (2012 – 2017)
Twingo (2014 – 2022)

Suzuki
Baleno (2002 – 2007)
Liana (2001 – 2008)
Splash (2008 – 2015)
Swift (2004 – 2011)
Swift Sport (2005 – 2011)

Tata
Indigo Manza (2009 – 2016)
Manza (2009 – 2016)
Zest (2014 – 2019)

Toyota
Aqua (2017 – 2021)
Belta (2005 – 2012)
Corolla Axio (2015 – 2021)
Corolla Fielder (2012 – 2021)
Echo (1999 – 2005)
Etios (2010 – 2021)
Etios Cross (2014 – 2020)
Etios Liva (2011 – 2020)
Etios Valco (2011 – 2017)
JPN Taxi (2017 – 2021)
Porte (2004 – 2021)
Prius c (2012 – 2021)
Sienta (2003 – 2021)
Vios (2007 – 2021)
Vios FS (2017 – 2021)
Vitz (2005 – 2020)
Yaris (2005 – 2022)
Yaris Ativ (2017 – 2021)
Yaris L (2013 – 2021)
Yaris L X (2020 – 2021)

Volkswagen
Ameo (2016 – 2020)
CrossPolo (2006 – 2017)
Cross Up! (2015 – 2021)
Gran Santana (2015 – 2022)
Polo (2009 – 2022)
Santana (2013 – 2022)
Santana GTS (2018 – 2022)
Up! (2014 – 2021)
Vento (2014 – 2022)

Volvo
240 (1978 – 1982)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 185/60R15 VERSO TL 88 H”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 185/60R15 VERSO TL 88 H
රු27,888.00 . Add to cart