රු27,776.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0371 Categories: ,

Description

Wheels with this Tyre Size (185/65R14) may fit the following vehicles:

Audi
100 (1968 – 1983)
200 (1979 – 1982)
4000 (1980 – 1987)
5+5 (1981 – 1983)
5000 (1978 – 1983)
80 (1972 – 1992)
90 (1984 – 1991)
Coupe (1980 – 1988)

Daihatsu
Pyzar (1996 – 2002)
Xenia (2011 – 2018)

Honda
Accord (1977 – 1981)
Airwave (2005 – 2010)
City (1996 – 2013)
Civic (1995 – 2000)
Civic Ferio (1995 – 2000)
Concerto (1991 – 1992)
CR-X (1992 – 1998)
Del Sol (1993 – 1995)
Domani (1992 – 2000)
Integra (1989 – 2001)
Integra SJ (1998 – 2001)
Mobilio (2001 – 2008)
Mobilio Spike (2002 – 2008)
Orthia (1996 – 2002)
Prelude (1978 – 1987)

Hyundai
Accent (2005 – 2010)
Elantra LaVita (2001 – 2003)
Lavita (2001 – 2010)
Matrix (2001 – 2010)
Porter (1998 – 2010)
Verna (2005 – 2010)

Isuzu
Aska (1983 – 1989)
Gemini (1997 – 2000)

Kia
Carens (1999 – 2006)
Mentor (1994 – 2001)
Rio (2005 – 2011)
Sephia (1993 – 2004)
Shuma (1996 – 2004)
Spectra (2000 – 2011)
X-Trek (2003 – 2006)

LADA
2104 (1999 – 2006)
2105 (1999 – 2000)
Priora (2007 – 2018)
Riva (1981 – 1998)
Samara (1997 – 2000)

Lifan

Lotto (2015 – 2015)

Mahindra
KUV100 (2016 – 2021)

Mazda
323 (1989 – 2004)
Allegro (1994 – 2007)
AZ-3 (1991 – 1998)
Capella (1994 – 2001)
Eunos 500 (1991 – 1996)
Eunos Presso (1993 – 1996)
Familia (1994 – 2004)
Familia Van (2017 – 2018)
Lantis (1993 – 1997)
MX-3 (1991 – 2000)
Premacy (1999 – 2005)
Protege (1989 – 2002)

MG

Maestro (1983 – 1990)
Metro (1982 – 1990)
Montego (1985 – 1991)

Mitsubishi
Carisma (1995 – 1999)
Dingo (1998 – 2003)
Eterna Sigma (1988 – 1990)
Galant (1989 – 1992)
Lancer (1991 – 2010)
Lancer Cargo (2008 – 2019)
Lancer Cedia (2000 – 2003)
Lancer Cedia Wagon (2000 – 2003)
Lancer Wagon (2005 – 2007)
Mirage (1991 – 2001)
Mirage Asti (1993 – 2000)
Space Star (1998 – 2004)

Nissan
Almera (1995 – 2000)
Bluebird (1987 – 2001)
Lucino (1994 – 2000)
Presea (1990 – 2000)
Primera (1992 – 2002)
Pulsar (1995 – 2000)
Rasheen (1994 – 2000)
Sentra (2000 – 2002)
Sunny (1990 – 2004)
Versa (2009 – 2012)
Wingroad (1999 – 2005)

Opel
Astra (1998 – 2005)

Peugeot
206 (1998 – 2010)
206+ (2009 – 2012)
207 (2008 – 2014)
306 (1997 – 2002)
405 (1987 – 1999)

Plymouth
Colt Vista (1983 – 1991)
Horizon (1978 – 1990)
Neon (1994 – 2001)
Turismo (1983 – 1987)

Renault
Espace (1984 – 1991)
Kangoo (1999 – 2002)
Laguna (1994 – 2001)

Suzuki
Aerio (2001 – 2007)
Aerio Sedan (2001 – 2007)
Baleno (2002 – 2007)
Ignis (2003 – 2005)
Liana (2001 – 2008)

Toyota
Avensis (1997 – 2003)
Caldina (1992 – 2002)
Carina (1988 – 2001)
Carina II (1983 – 1992)
Carina E (1992 – 1997)
Carina ED (1989 – 1993)
Celica (1989 – 1993)
Corolla (1991 – 2002)
Corolla Spacio (1997 – 2001)
Corona (1987 – 1996)
Corona Exiv (1989 – 1993)
Corona Premio (1996 – 2001)
Corona SF (1989 – 1996)
Sprinter (1991 – 2000)
Sprinter Carib (1990 – 2002)

Volkswagen
Gol (2009 – 2022)
Passat (1973 – 1997)
Passat Variant (1988 – 1997)
Polo (2016 – 2020)
Santana (1985 – 2022)
Voyage (2009 – 2022)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 185/65R14 VERSO TL 86 H”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 185/65R14 VERSO TL 86 H
රු27,776.00 . Add to cart