රු40,208.00 .

In Stock

In stock

Compare
Brand: SKU: 0377 Categories: ,

Description

Wheels with this Tyre Size (205/50R16) may fit the following vehicles:

Daihatsu
Xenia (2019 – 2021)

Honda
Accord (1977 – 2003)
City (2014 – 2017)
Civic (2000 – 2005)
Fit (2008 – 2013)
Freed (2008 – 2015)
Prelude (1991 – 2001)
Stream (2000 – 2006)
Torneo (2000 – 2002)

Hyundai
Accent (2010 – 2022)
Elantra (2013 – 2016)
Elantra EV (2017 – 2018)
Elantra Yuedong (2008 – 2015)
Grandeur (1986 – 1992)

Infiniti
G (1991 – 1997)

Isuzu
Aska (1994 – 2001)

Kia
Cerato (2003 – 2008)
Clarus (1996 – 2001)
Rio (2018 – 2022)
Rio Cross (2018 – 2020)
Rio X (2020 – 2022)
Rio X-Line (2017 – 2021)
Spectra (2004 – 2009)

LADA
110 (1996 – 2006)
111 (1997 – 2006)

Mazda
323 (1994 – 2004)
626 (1992 – 2002)
Clef (1992 – 1994)
Cronos (1992 – 1995)
Eunos 300 (1989 – 1992)
Lantis (1993 – 1997)
MX-5 (2006 – 2015)
MX-5 Miata (2006 – 2015)
MX-6 (1992 – 1998)
Premacy (1999 – 2005)
Roadster (2005 – 2015)

MG

3 (2011 – 2021)
3 Cross (2013 – 2016)
3 Xross (2011 – 2017)
ZR (2001 – 2005)
ZS (2001 – 2005)

Mitsubishi
Aspire (1998 – 2003)
Carisma (1995 – 2004)
Dion (2000 – 2006)
Eclipse (1990 – 1995)
Emeraude (1992 – 1996)
Eterna (1988 – 1996)
Eterna Sava (1988 – 1992)
Eterna Sigma (1988 – 1990)
FTO (1994 – 2001)
Galant (1989 – 2000)
Galant Sigma (1988 – 1990)
Galant Sports (1994 – 1996)
Lancer (1995 – 2010)
Lancer Cedia (2000 – 2003)
Lancer Cedia Wagon (2000 – 2003)
Lancer Evolution (1992 – 1997)
Lancer Wagon (2003 – 2007)
Legnum (1996 – 1998)

Nissan
Almera (2015 – 2022)
Almera Classic (2006 – 2012)
Primera (1996 – 2002)
Sunny (2007 – 2011)

Opel
Astra (1998 – 2005)
Calibra (1990 – 1997)
Corsa (2019 – 2022)
Corsa OPC (2006 – 2018)
Meriva (2003 – 2010)
Tigra (2004 – 2007)

Peugeot
208 (2012 – 2019)
405 (1987 – 1999)
406 (1995 – 1999)
Bipper (2008 – 2018)

Plymouth
Sundance (1986 – 1994)

Renault
Clio (2006 – 2009)
Logan (2004 – 2008)
Scala (2010 – 2012)
Symbol (2012 – 2017)

Suzuki

Aerio (2001 – 2007)
Aerio Sedan (2001 – 2007)
Alivio (2014 – 2021)
Baleno (2002 – 2007)
Forenza (2003 – 2008)
Liana (2001 – 2008)
Reno (2004 – 2008)

Toyota

Avanza (2011 – 2015)
Carina E (1992 – 1997)
Celica (1986 – 2006)
Corolla Fielder (2000 – 2006)
Starlet (2019 – 2021)
Vista (1988 – 1990)

Volkswagen
CrossFox (2016 – 2019)
Polo (2015 – 2022)
Santana (2015 – 2016)
Vento (2019 – 2022)

Volvo
240 (1974 – 1993)
260 (1974 – 1980)
850 (1991 – 1997)
C30 (2006 – 2009)
S40 (1996 – 2004)
S70 (1996 – 2000)
V40 (1995 – 2014)
V70 (1997 – 2000)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 205/50R16 VERSO TL 87 V”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 205/50R16 VERSO TL 87 V
රු40,208.00 . Add to cart