රු28,784.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0373 Categories: ,

Description

Wheels with this Tyre Size (185/55R15) may fit the following vehicles:

Chery
Amulet (2005 – 2010)

Daihatsu

Applause (1989 – 2000)
Atrai 7 (2000 – 2004)
Ayla (2017 – 2022)
Boon (2004 – 2016)
Boon Luminas (2008 – 2012)
Charade (1987 – 2013)
Coo (2006 – 2013)
Gran Move (1996 – 2002)
Materia (2006 – 2012)
Pyzar (1996 – 2002)
Sigra (2016 – 2022)
Sirion (2005 – 2021)

Datsun
mi-DO (2014 – 2021)
on-DO (2014 – 2021)

Honda
Amaze (2013 – 2018)
Brio (2011 – 2022)
Brio Amaze (2014 – 2021)
City (2002 – 2008)
Civic (1996 – 2000)
Fit (2001 – 2008)
Fit Aria (2002 – 2009)
Jazz (2002 – 2009)

Hyundai
Accent (1999 – 2012)
Click (2002 – 2011)
Elantra (1990 – 2000)
Getz (2002 – 2011)
i10 (2013 – 2022)

Isuzu
Gemini (1985 – 2000)
Pa Nero (1990 – 1993)

Kia
Morning (2017 – 2022)
Morning X-Line (2019 – 2021)
Picanto (2017 – 2022)
Picanto Cross (2018 – 2022)
Rio (2002 – 2005)

LADA
110 (2001 – 2015)
111 (2001 – 2015)
112 (1999 – 2009)
1200 (1970 – 1989)
1200DL (1973 – 1981)
1300 (1974 – 1985)
1300SL (1977 – 1983)
1500 (1973 – 1985)
2104 (1997 – 2012)
2105 (2005 – 2007)
2107 (1991 – 2012)
2108 (1984 – 2005)
2109 (1987 – 2011)
21099 (1990 – 2011)
Granta (2011 – 2022)
Granta Sport (2013 – 2018)
Kalina (2004 – 2018)
Kalina Sport (2008 – 2014)
Nova (1992 – 1998)
Priora (2007 – 2018)
Riva (1994 – 1998)
Samara (1987 – 2013)

Lifan
Smily (2008 – 2017)

Lotus
Elise (1995 – 2000)

Mazda
323 (1985 – 1994)
Demio (1996 – 2014)
Eunos 100 (1989 – 1991)
Familia (1989 – 1994)
Flair Crossover (2014 – 2022)
Laputa (2000 – 2006)
Mazda2 (2002 – 2014)
MX-5 (1990 – 2005)
MX-5 Miata (1990 – 1998)
Protege (1989 – 1994)
Roadster (1989 – 1993)
Verisa (2004 – 2015)

Mercedes-Benz
A-Class (1997 – 2004)

MG
3 (2008 – 2012)
F (1995 – 2002)
Metro (1982 – 1990)
Montego (1985 – 1991)
TF (2002 – 2011)

Mitsubishi
Attrage (2013 – 2021)
Colt (1991 – 2012)
Colt Plus (2004 – 2021)
Lancer (1988 – 2002)
Mirage (1987 – 1995)
Mirage Asti (1993 – 2000)
Mirage G4 (2013 – 2020)
Toppo BJ Wide (1999 – 2001)
Town Box Wide (1999 – 2001)

Nissan
March (2003 – 2010)
Note (2008 – 2011)
Platina (2002 – 2010)
Wingroad (1997 – 1999)

Opel
Astra (1991 – 1998)
Combo (2001 – 2011)
Corsa (1983 – 2006)
Karl (2015 – 2019)
Tigra (1994 – 2007)
Vita (2001 – 2004)

Peugeot
1007 (2004 – 2009)
106 (1993 – 2004)
107 (2005 – 2014)
108 (2014 – 2021)
206 (1998 – 2010)
206+ (2009 – 2012)
207 (2008 – 2014)
306 (1993 – 2002)
309 (1985 – 1993)
Hoggar (2010 – 2015)

Plymouth
Colt (1984 – 1994)

Renault
Clio (1998 – 2008)
Lutecia (1991 – 2005)
Megane (1995 – 2002)
Pulse (2012 – 2017)
Symbol (2002 – 2012)
Thalia (2002 – 2013)
Twingo (2007 – 2014)

Suzuki
Baleno (1995 – 1998)
Celerio (2014 – 2021)
Every Landy (2001 – 2005)
Every Plus (1999 – 2001)
Hustler (2014 – 2021)
Ignis (2000 – 2008)
Kei (1998 – 2001)
Kei Sport (2000 – 2003)
Kei Works (2002 – 2009)
Solio (2015 – 2021)
Solio Bandit (2015 – 2021)
Swift (2000 – 2006)
Swift Sport (2003 – 2005)

Toyota
Agya (2017 – 2021)
Aygo (2018 – 2021)
bB (2005 – 2016)
Calya (2016 – 2022)
Corolla (1997 – 2002)
MR-S (1999 – 2007)
MR2 Roadster (1999 – 2007)
MR2 Spyder (1999 – 2006)
Passo Sette (2008 – 2012)
Raum (2003 – 2011)
Vios (2003 – 2014)
Vitz (2000 – 2005)
Wigo (2014 – 2021)
Yaris (1999 – 2005)

VinFast
Fadil (2019 – 2022)

Volkswagen
Caddy (1982 – 2003)
Corrado (1988 – 1995)
Cross Up! (2013 – 2021)
Derby (1994 – 2009)
Gol (1995 – 2008)
Golf (1983 – 1997)
Golf Cabriolet (1990 – 1993)
Golf Variant (1994 – 1999)
Jetta (1989 – 1992)
Polo (2001 – 2009)
Polo Classic (1995 – 2001)
Polo Variant (1997 – 2001)
Up! (2011 – 2022)
Vento (1991 – 1999)

Volvo
360 (1983 – 1991)
440 (1987 – 1997)
460 (1989 – 1997)
480 (1986 – 1995)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 185/55R15 VERSO TL 82 V”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 185/55R15 VERSO TL 82 V
රු28,784.00 . Add to cart