රු26,096.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0368 Categories: ,

Description

Wheels with this Tyre Size (165/65R14) may fit the following vehicles:

Chery
Jaggi (2006 – 2012)
QQ6 (2006 – 2010)
S21 (2006 – 2012)

Dacia
Solenza (2003 – 2005)

Daihatsu
Atrai (1986 – 1998)
Atrai Wagon (2002 – 2005)
Ayla (2013 – 2022)
Boon (2004 – 2021)
Charade (1993 – 2000)
Hijet (1994 – 1998)
Mira (2006 – 2018)
Sigra (2016 – 2022)
Sirion (1998 – 2010)
Storia (1998 – 2004)
Tanto (2003 – 2007)
Thor (2016 – 2021)
Thor Custom (2016 – 2021)
Xenia (2003 – 2010)
YRV (2000 – 2006)

Honda
Insight (1999 – 2006)

Hyundai

Grand i10 (2013 – 2020)
Xcent (2014 – 2021)

JMC
(1)

E160 (2016 – 2018)

Kia
(1)

Visto (1999 – 2004)

Mazda
(2)

Carol (2009 – 2022)
Revue (1990 – 1997)

Mitsubishi
(7)

Attrage (2013 – 2021)
Delica D:2 (2011 – 2015)
Mirage (2012 – 2022)
Mirage G4 (2017 – 2021)
Space Star (2012 – 2021)
Toppo BJ Wide (1999 – 2001)
Town Box Wide (1999 – 2001)

Opel
(2)

Corsa (1982 – 2000)
Karl (2015 – 2019)

Peugeot
(5)

104 (1972 – 1988)
108 (2014 – 2021)
304 (1969 – 1980)
306 (1993 – 1997)
309 (1985 – 1993)

Renault
(2)

Clio (1998 – 2008)
Lutecia (1998 – 2005)

Suzuki
(6)

Alto (2009 – 2014)
Cappuccino (1991 – 1998)
Celerio (2014 – 2021)
Every Landy (2001 – 2005)
Every Plus (1999 – 2001)
Solio (2011 – 2015)

Tata
(1)

Indica (2011 – 2018)

Toyota
(6)

Aygo (2014 – 2021)
Duet (1998 – 2001)
Passo (2016 – 2021)
Pixis Joy (2016 – 2021)
Roomy (2016 – 2021)
Tank (2016 – 2020)

VinFast
(1)

Fadil (2019 – 2022)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 165/65R14 E-Logic TL 79T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 165/65R14 E-Logic TL 79T
රු26,096.00 . Add to cart