රු43,120.00 .

In Stock

In stock

Compare
Brand: SKU: 0576 Categories: ,

Description

Wheels with this Tire Size (215/45R17) may fit the following vehicles:

Audi
A1 (2018 – 2022)

BMW
3 Series (1992 – 1999)
M3 (1992 – 1999)

Honda
Accord (1999 – 2008)
Accord Euro (2003 – 2008)
Civic (2004 – 2016)
Crider (2013 – 2017)
Integra (2001 – 2006)
Prelude (1996 – 2001)
S2000 (1999 – 2009)

Hyundai
Accent (2017 – 2022)
Avante (2004 – 2015)
Coupe (2002 – 2009)
Elantra (1990 – 2016)
Elantra EV (2017 – 2018)
Elantra GT (2013 – 2017)
Elantra Langdong (2012 – 2016)
Elantra Yuedong (2008 – 2015)
i20 (2020 – 2022)
Solaris (2014 – 2022)
Tiburon (2002 – 2009)
Tuscani (2001 – 2009)
Veloster (2011 – 2022)
Verna (2017 – 2022)
Verna RV (2017 – 2019)

Infiniti
G (1998 – 2002)

Kia
300E (2017 – 2021)
Cerato (2008 – 2018)
Cerato Classic (2018 – 2020)
Cerato Koup (2009 – 2018)
Forte (2008 – 2018)
Forte Koup (2009 – 2016)
Forte R (2009 – 2021)
Forte5 (2011 – 2018)
K3 (2012 – 2018)
KX cross (2017 – 2021)
KX1 (2018 – 2022)
Rio (2018 – 2022)
Shuma (2009 – 2017)

LADA
110 (1996 – 2006)
111 (1997 – 2006)
Largus (2012 – 2022)
Largus Cross (2015 – 2022)
Vesta (2015 – 2022)
Vesta Cross (2018 – 2022)
Vesta Sport (2018 – 2022)
Vesta SW (2017 – 2022)
Vesta SW Cross (2017 – 2022)

Lexus
CT (2011 – 2022)
ES (1989 – 1991)
IS (1999 – 2005)

Lotus
Exige (2017 – 2021)

Mazda
Atenza (2002 – 2008)
Biante (2008 – 2008)
Lantis (1993 – 1997)
Mazda6 (2002 – 2008)
MX-6 (1992 – 1998)
Premacy (2001 – 2010)
Protege (2001 – 2004)
Protege5 (2001 – 2004)
Roadster (2005 – 2015)
Savanna RX-7 (1990 – 1991)

Mercedes-Benz
A-Class (2005 – 2012)
B-Class (2005 – 2011)

MG
360 (2017 – 2021)
ZR (2001 – 2005)
ZS (2001 – 2005)

Mitsubishi
Aspire (2001 – 2003)
Dion (2002 – 2006)
Eclipse (1990 – 1999)
Eclipse Spider (2004 – 2006)
Emeraude (1992 – 1996)
Eterna (1988 – 1996)
Eterna Sava (1990 – 1992)
Eterna Sigma (1989 – 1990)
Galant (1989 – 2000)
Galant Sigma (1989 – 1990)
Galant Sports (1994 – 1996)
Lancer Evolution (1994 – 1997)

Nissan
Almera (2000 – 2006)
Sentra (2002 – 2006)
Tiida (2007 – 2019)

Opel
Adam (2013 – 2020)
Astra (2000 – 2009)
Astra Family (2011 – 2014)
Corsa (2006 – 2019)
Corsa OPC (2006 – 2018)
Corsa Van (2015 – 2018)
Vectra (2002 – 2008)
Zafira (1999 – 2014)

Peugeot
207 (2007 – 2014)
208 (2012 – 2015)
308 (2008 – 2010)

Plymouth
Laser (1989 – 1994)

Renault
Clio (2006 – 2014)
Laguna (1994 – 2001)
Logan Stepway (2018 – 2022)
Lutecia (2009 – 2010)
Sandero Stepway (2008 – 2022)
Stepway (2021 – 2022)
ZOE (2012 – 2022)

Suzuki
SX4 (2006 – 2009)

Toyota
86 (2012 – 2022)
Altezza (1998 – 2005)
Altezza Gita (2001 – 2005)
Auris (2009 – 2012)
Avensis (2003 – 2010)
Brevis (2001 – 2007)
Caldina (2002 – 2007)
Camry (1996 – 2001)
Celica (1999 – 2005)
Corolla (2007 – 2022)
Corolla Altis (2008 – 2021)
Corolla Fielder (2006 – 2012)
Corolla Quest (2014 – 2022)
Crown Athlete (1999 – 2007)
GR86 (2021 – 2022)
GT 86 (2012 – 2020)
Levin (2014 – 2017)
Mark II (2000 – 2004)
Mark II Blit (2002 – 2007)
Matrix (2009 – 2014)
Prius (2003 – 2022)
Prius Plug-in (2017 – 2022)
Prius Prime (2017 – 2022)
Verossa (2001 – 2004)
Vienta (1997 – 2000)

Volkswagen
Passat (2000 – 2005)
Polo (2017 – 2022)
Virtus (2018 – 2022)

Volvo
740 (1984 – 1992)
760 (1980 – 1992)
850 (1994 – 1997)
S40 (1996 – 2004)
S70 (1996 – 2000)
S90 (1996 – 1998)
V40 (1995 – 2005)
V70 (1997 – 2000)
V90 (1996 – 1998)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 215/45ZR17 MYTHOS TL 91 Y”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 215/45ZR17 MYTHOS TL 91 Y
රු43,120.00 . Add to cart